Karp och karpfiske

Karpen är en sötvattensfisk som har sitt ursprung i Asien. Fisken har dock importerats och planterats in på flera andra platser i världen, till exempel Australien, USA och Europa. Något annat som har sitt ursprung i Asien men som har importerats till Europa och andra delar av världen är bilar från Hyundai. Precis som karpen har bilarna blivit populära även utanför sin hemkontinent, men till skillnad från fisken behöver man inte fånga bilarna – de finns att köpa på Hyundai.se för alla som vill uppleva att köra en sydkoreansk bil, oavsett om man är en skicklig fiskare eller inte.

För svenska fiskare är det goda nyheter att karpen har planterats in i våra svenska vatten. Karpens status i världen är nämligen klassificerad som sårbar, men lokalt, bland annat i Sverige, är karpen inte hotad, vilket betyder att man inte behöver ha dåligt samvete om man fiskar efter karp. En anledning till att karpens bestånd är bättre i Sverige är att Svenska Karpklubben, som är en sportfiskeförening, värnar om karpen och regelbundet inventerar alla svenska vatten med karp. De ser med andra ord till att karpen inte överfiskas. Uppenbarligen fungerar det, då det finns välmående och stora karpar i Sverige (även så kallade koi-karpar). Rekordet för den största karpfisken som fångats i svenska vatten infångades i Lomma i Skåne, och vägde 25,37 kilo.

blog-expert