Jobba som fiskeguide

För den som älskar att fiska kan nog fiskeguide framstå som det perfekta yrket, då man bokstavligt talat får betalt för att fiska. I arbetsuppgifterna som fiskeguide ingår dock betydligt mer än att bara stå och fiska – man ska ju ta hand om de som ingår i ens guidegrupp för dagen. Det betyder att man måste vara social och trevlig, samtidigt som man är pedagogisk och hjälper alla i gruppen att få en så bra fiskeupplevelse som möjligt utifrån deras nivå. Fiskeguiden är också ansvarig för gruppens säkerhet, vilket kan vara ett nog så stort ansvar. Självklart måste man som fiskeguide också ha stor kompetens när det gäller fiske.

För att få alla färdigheter som behövs för att bli fiskeguide går man en tvåårig YH-utbildning som ges vid Forshagaakademin. Under dessa två år läser man sammanlagt 400 poäng, varav 115 är valbara. Många av kurserna under utbildningen läses gemensamt med de som ska bli jaktguider, men så småningom delar man upp sig utifrån sin valda inriktning. I utbildningen ingår också 23 veckors praktik, vilket ger bra förutsättningar för den framtida arbetsmarknaden. Det har hänt att deltagare i utbildningen fått anställning redan innan de gått ut.

Förutom de ämnen som man behöver läsa för att klara av det som nämndes ovan (till exempel guidekunskap, biologi, säkerhet och turism) läser man under utbildningen också ämnen som är tänkta att hjälpa en att etablera sig på marknaden. Många fiskeguider blir nämligen egenföretagare, och därför ingår även ämnen som entreprenörskap och företagsekonomi i utbildningen. Något som kanske inte tas upp, men som kan vara viktigt att känna till, är att man som ny företagare kan ha nytta av factoring. Det innebär enkelt förklarat att man säljer vidare sina fakturor till någon annan, vilket betyder att man får in pengarna från fakturan snabbare. Detta kan vara särskilt bra i företagets uppstartsfas, när man har många utgifter och få inkomster.

Det finns dock även möjlighet att få anställning som fiskeguide. Som exempel på arbetsgivare inom branschen som har nytta av fiskeguider och deras kompetens kan nämnas sportfiskebutiker, redskapstillverkare, turistföretag och länsstyrelser.

blog-expert