Fiske för nybörjaren

Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska bära sig åt när man börjar att fiska. Det finns grundregler som man bör känna till. En viktig aspekt är att skydda fisken så gott det går.

  • Försök att drilla fisken så kort tid som möjligt. Även om målet är att trötta ut den genom alla ryck och drag, kan den komma till skada om den måste slåss för mycket.
  • Det är viktigt att inte låta fisken kvävas ihjäl på land. Om man kan är det bra att ta bort kroken när den är i vattnet och göra allt som går att göra medan den fortfarande ligger i vattenbrynet.
  • Krokar är farliga föremål och många olyckor har skett med folk som ställer sig bakom fiskaren eller går förbi utan att se sig om. Låt således fiskaren kasta i draget först.
  • Om avsikten är att slänga tillbaka fisken igen, bör man undvika hullingkrokarna som skadar fisken.
  • Alltför stora fiskar och alltför små fiskar måste man enligt lag släppa tillbaka. Dessutom måste man följa minimimåtten. Om en art ser egendomlig ut eller är för liten få man alltså inte behålla den.
blog-expert