Sportfiske, fritidsfiske eller yrkesfiske

Det förekommer mycket fiskande längs med våra kustremsor och i de svenska sjöarna. Sverige kan skatta sig lyckligt över de många vatten som gör detta möjligt. Vid kusterna och i de fem största sjöarna behöver man heller inte oroa sig för fiskekort eller att fråga om lov, utan det är bara att ta sitt spö och sina drag och ge sig ut. Däremot måste man följa regler för de olika fiskarterna som under vissa perioder måste hinna föröka sig, föda upp sina ungar eller leka ifred. Andra arter är helt enkelt fridlysta eftersom beståndet är på väg att dö ut. Ålen hör till den gruppen.

Man kan antingen syssla med fritidsfiske, sportfiske eller vara yrkesfiskare.

Fritidsfiske

Om man är fritidsfiskare betyder det att man fiskar för sin egen skull eller t.ex. för att ta hem fångsten till hushållet. En fritidsfiskare får inte sälja fisken han/hon har fångat. För det krävs en särskild fiskelicens. Som fritidsfiskare får man fiska fritt vid kusten eller i Sveriges största sjöar, men i övrigt måste man fråga om lov och köpa fiskekort som antingen gäller enbart för en person eller för hela familjen för en extra avgift. Korten kan man enkelt införskaffa i fiskebutiker eller på nätet.

Sportfiske

Om man har fisket som sport  innebär det i stort sett att man måste följa samma regler som fritidsfisket, men ofta tävlar man också i en fiskemetod. Inom sportfisket är det också vanligt att man slänger tillbaka sin fångst i vattnet igen. Det handlar således mer om att lära sig tekniken och vilka drag som fungerar bäst på olika fiskar.

Tävlingsfisket i Sverige anordnas genom Svenska Sportfiskeförbundet som stödjer de olika metoderna och har föreningar runt om i landet. De har också tävlingar som grundar sig på vem som tar upp de största arterna och slår rekord. Dessa tävlingar går under namnet specimentävlingar.

Är man riktigt intresserad av att kanske börja med sportfiske, kan man även söka sig till Sportfiskemässan där man kan titta och känna på en mängd redskap och tillbehör.

Yrkesfiske

Om man är yrkesfiskare arbetar man som fiskare, oftast på marina fartyg och regler och lagar måste följas enligt EU:s direktiv för att skydda bestånden, bedriva fiske på rätt sätt och värna om miljön.

Trots det förekommer det mycket svartfiske i alla vatten och vissa metoder är ytterst tveksamma eftersom de förstör för fiskarnas miljö och överlevnad. Överfiske är också tyvärr vanligt, vilket innebär att många arter böjar bli utrotningshotade.

Fiskeripolitiken har ansvar över hur man förvaltar fiskeresurser, hur marknaden av fiskvaror sköts och regleras samt vilka strukturer fiskenäringen bör innehålla för ett hållbart fiske.

I Sverige är det Havs-och Vattenmyndigheten  som har hand om fiskeriet och ser till att regler och bestämmelser följs som de ska. Men även som fritidsfiskare kan man gå in på deras hemsida och läsa olika informativa artiklar.

blog-expert